Beursverslag Fantacom III

Door Dennis Janssen

Op 19 december 1994 werd op de rozengracht te Amsterdam voor de derde keer de Fantacom gehouden. Aangezien ik de eerste twee Fantacoms gemist had, was ik toch wel benieuwd naar wat deze ‘enige beurs voor comics en aanverwante artikelen’ nu eigenlijk te bieden had. Welnu, hieronder volgen mijn observaties en oordeel.

Het was op deze beurs niet echt druk en niet echt stil. Het aanbod was niet bijzonder maar er werden toch wel leuke dingen aangeboden. Aan de ene kant had een handelaar onder andere een Amazing Fantasy #15 en een Iron Man #1 voor de wat meer gefortuneerde klant te koop, aan de andere kant werd er ook gedumpt.

Uit welingelichte bronnen vernam ik dat vergeleken met de vorige keer er aanzienlijk meer mensen waren. Toch klaagden de meeste ‘dealers’ steen en been over hun omzet en werkten sommigen niet eens kostendekkend. Enkelen besloten dan ook dat voor hen Fantacom III de laatste was geweest.

Op zich was de beurs best gezellig, maar na ongeveer drie kwartier had ik alles wel gezien. Dat je toch een hele dag blijft hangen komt doordat je veel bekenden tegen komt waar je een praatje mee maakt. Toch heb ik wel een paar fikse kanttekeningen bij Fantacom III te plaatsen.

Ten eerste kan de naam van deze beurs beter omgedoopt worden tot fantacard, want volgens mij betrof 75% van alle verkopen die op deze beurs plaatsvond trading cards. Wat mij vooral opviel was de handel in Magic en sports cards, iets waar ik als comic liefhebber toch niet op gerekend had. Toen ik enkele van deze mensen aansprak of zij ook nog interesse in comics hadden keken enkel mij wazig aan, waarna uitspraken volgde als ‘comics zijn uit en Magic is in, man’, ‘ik kom voor NBA kaarten en de rest interesseert me niet’ en het alom bekende ‘Huh?’. Daarnaast vraag ik me af of er wel iemand op deze aardkloot Magic: The Gathering werkelijk speelt. Ik heb deze fanaten nu een dag waar kunnen nemen en ik heb niemand het spel zien spelen, maar des te drukker de kaarten zien ruilen waarbij het soms heet aan toe ging. Van één van de andere redactieleden hoorde ik dar er sporadisch een potje gespeeld werd, maar ik geloof het pas als ik het met eigen ogen gezien heb.

Ten tweede is de ruimte waar dit alles plaatsvond absoluut ongeschikt om een comic beurs te houden. Het was namelijk een labyrint van allerlei kamertjes, zodat sommige mensen niet eens wisten dat achter in het complex nog meer mensen hun waren ten toon spreiden. Dit leidde tot irritaties tussen de handelaren en de organisatie, iets wat de sfeer niet ten goede kwam. Parkeren was voor de handelaren trouwens ook een probleem, iets wat je in de binnenstad van Amsterdam ook wel kan verwachten.

Als laatste wil ik nog kwijt dat ik denk dat de organisator te weinig affiniteit met het comic genre heeft (grootste interesse naar zijn eigen zeggen pin-up girls) en ook niet het vereiste commerciële inzicht, anders zet je namelijk niet een van de grootste winkels van Amsterdam op de grootste achteraf plaats in het complex.

Ik zal de volgende Fantacom uit nieuwsgierigheid zeker weer bezoeken, maar er moet mijns inziens veel veranderen, anders denk ik dat Fantacom IV wel eens de laatste in de reeks kan zijn.


Home ] Artikelen ] English ] Reviews ] Tekeningen ] De verschenen nummers van de 'Nuff Said ] Links ] Interviews ] Info ] Figuren ]