COMICS EN... FILMS

Door Simon Rikkers

Welkom bij de eerste aflevering van Comics en... Zoals de titel al vertelt gaan we deze eerste aflevering eens kijken wat comics en film met elkaar gemeen hebben. Welke films zijn op comics gebaseerd en andersom. Hoe is het mogelijk dat de ene film wel doorbreekt en een succes wordt en andere weer niet. En misschien kom je nog een comic of film tegen welke je nog niet gelezen nog gezien hebt, en ga je dat misschien door dit stuk doen. Zoals iedereen wel bekend is wordt (zelfs in Nederland) de comic toch meer geaccepteerd dan vroeger. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat er de laatste jaren enige films zijn gemaakt die op comic figuren gebaseerd zijn. Hiervan zal de meest bekende voor iedereen wel Batman zijn (dit is in ieder geval wel de meest succesvolle). Omdat de op comics gebaseerde film toch al wel een jaartje of wat meedraait, zal ik dit artikel onderverdelen in vijf stukken.

1.Het verleden.

Dat Batman niet de eerste 'held' was die werd verfilmd, blijkt uit de films die voor de eerste Batman film zijn verschenen. Vele zijn hem al jaren geleden voorgegaan. Enige voorbeelden hiervan zijn natuurlijk de talloze Tarzan films met Johnny Weismuller en met zijn opvolgers. Een andere, in ieder geval voor mij, zeer bekend film is Flash Gordon, die van klanken voorzien was door Queen. Natuurlijk moeten we zeker Superman niet vergeten, met hierin namen zoals Christoffer Reeve (a.k.a. Superman) en Gene Hackman (a.k.a. Lex Luthor). Ik vraag mezelf wel eens af waarom deze films niet net als Batman zijn doorgebroken. Was misschien de tijd nog niet rijp voor films over stomme stripjes of waren deze mensen die in deze film speelde toen nog te onbekend, zodat ze geen groot publiek trokken? Natuurlijk hebben deze films wel geld opgebracht, anders zouden er geen vervolgen zijn verschenen. Mijn mening is dat men nogal minderwaardig over comics dacht, dus een film gebaseerd op zo'n strip zou ook wel niets zijn.

Zelfs Batman, die nu vier films achter zijn naam heeft staan, werd toen ook niet voor vol aangezien. De eerste film die van hem in de zestiger jaren is verschenen zat echt op het niveau van een comic. Zelfs in de film hadden ze stukjes uit een comic verwerkt (tekstballonen met: Beng, Thoink, Boem en Zap waren zeker niet ongewoon).

2. Het heden.

Met het heden bedoel ik de films welke rond het uitkomen van de Batman film zijn verschenen. Je kan in deze tijd zeggen dat je comics spaart zonder dat je helemaal van de tafel wordt weggestaard vol ongeloof. Dit heeft wederom mijns inziens te maken met het uitkomen van comics zoals the Watchmen (1986) en het Vertigo label van DC. Deze comics zijn vanaf het begin voor een veel oudere leeftijdsgroep geschreven, en spreken ook zeker in Europa meer mensen aan. Ook het uitkomen van TV series zoals de Maxx bij MTV draagt bij aan het steeds bekender worden. Wat ook bij de film meegerekend moet worden zijn de grote bedragen die zijn uitgetrokken voor de speciale effecten. Films zoals de Punisher, Captain America en Tank Girl waarbij de speciale effecten ver te zoeken zijn, zijn dan ook grandioos geflopt. Er zijn waarschijnlijk een aantal factoren waarvan het maken van een succesvolle 'comic'film afhankelijk is: de tijd van uitbrengen (dus niet gelijktijdig met een stuk of tien andere topfilms), de spelers (Arnold trekt meer mensen dan Michael Knight) en natuurlijk de speciale effecten. Een film als Tank Girl met getekende speciale effecten doet het minder goed dan een Terminator 2.

3. De toekomst

Voor de toekomst voorzie ik zonnige tijden. Er zijn namelijk een heleboel goede comics die ideaal verfilmd zouden kunnen worden. Ik denk ook wel dat dit zal gaan gebeuren. Iedereen zit namelijk al enige jaren te wachten totdat de nieuwe Spider-Man film zal verschijnen, of wanneer er nou eindelijk eens een film over Wolverine of de X-Men komt. Wat er in de toekomst ook gaat gebeuren, ik denk niet dat ze dezelfde fout die met Judge Dredd hebben gemaakt is nog eens laten gebeuren. Dat was namelijk een film van een paar honderd miljoen dollar en heeft nog steeds zijn centen niet opgebracht. Er zullen nog wel dure films worden gemaakt, maar dat zijn waarschijnlijk vervolgen die bijna zeker hun geld opbrengen, of er moeten namen op zitten die hun gewicht in goud waard zijn (Cameron en Spider-Man??).

Enige films welke waar men mee bezig is: The Phantom (is in America met het ter perse gaan van deze 'Nuff reeds te zien), The Fantastic Four (een hele nieuwe film, de andere zal waarschijnlijk nooit legaal het daglicht te zien krijgen), Spider-Man (door Cameron, ze zijn echter al enige jaren met de rechten van de film bezig), Catwoman (waar Michelle Pfeiffer een hoofdrol in zou gaan moeten spelen en daar heb ik zeker geen bezwaar tegen), en Elfquest. Ook X van Dark Horse zou in onderhandeling zijn om te worden verfilmd. Natuurlijk zijn er nog tientallen comics op te noemen waar de filmrechten al van verkocht zijn, maar of er ook daadwerkelijk een film word gemaakt valt nog te bezien.

4. Film en Comics

Het is niet zo dat er alleen van comics film worden gemaakt. Het gebeurt ook andersom. Van bekende films worden er ook comics gemaakt. In deze is de meest bekende Star Wars. Deze heeft al eens een serie van 107 deeltjes gehad, maar alleen al door het feit dat er in 1998 (althans, volgens de laatste berichten) een nieuwe Star Wars film uit zal komen, verschijnen er nu comics bij de vleet over deze film. De Star Wars rage is weer aan het opbloeien. Wie Star Wars zegt kan niet om Star Trek heen. Ook deze populaire SF serie heeft zijn eigen comics. Een vercomicing (verzin ik nu een woord waar ik patent op kan aanvragen?) waar ik heel blij mee ben is er ééntje van Rob Liefeld en wel de serie Battlestar Galactica. Als je vroeger deze TV serie hebt bekeken en leuk vond, moet je zeker eens een deeltje proberen. Het is meer dan de moeite waard. Waar ik zelf graag nog een comic van zou zien is Highlander. Maar dat zal er voorlopig wel niet in zitten.

5. De lijst.

Hier volgt een (onvolledige) opsomming van films & TV Series die op strips zijn gebaseerd: Conan, Red Sonja, Superman, Supergirl, Swamp Thing, Doc Savage, Tarzan, The Mask, Tank Girl, Fantastic Four, Batman, The Shadow, The Flash, Spider-Man, Flash Gordon, Punisher, Captain America, Thor, Hulk, Daredevil, Judge Dredd, Generation X, Barb Wire en Wonder Woman (bedankt René). Weet iemand nog meer items om dit lijstje aan te vullen, geef die info even door op het 'Nuff Said adres.

Tot zover de eerste aflevering van Comics en... Andere artikelen in voorbereiding zijn: Comics en... muziek, comics en... games, en natuurlijk alle andere onderwerpen waar je comics mee in verband kunt brengen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om de comics eens in een ander daglicht te zien, en daar een beetje over te mijmeren.

Home ] Artikelen ] English ] Reviews ] Tekeningen ] De verschenen nummers van de 'Nuff Said ] Links ] Interviews ] Info ] Figuren ]