Mark Gruenwald overleden

Door Dennis Janssen

Het is mijn droeve plicht om wederom een overlijdensbericht door te moeten geven. Marvel comics heeft woensdag 14 augustus 1996 bekend gemaakt dat mede editor in chief Mark Gruenwald op 11 augustus aan de gevolgen van een hartaanval is overleden.

Gruenwald begon zijn carričre in comics als briefschrijver. In de jaren ‘70 stond zijn naam met grote regelmaat op de brievenpagina’s van zijn favoriete comics. Eind jaren ‘70 bracht hij samen met een studievriend een in de Verenigde staten bekend fanzine uit (Omniverse), dat de relatie tussen comics en science fiction belichtte. Op grond van deze werkzaamheden werd hij enige tijd later door Marvel aangenomen.

Tijdens zijn carričre was Mark Gruenwald zowel editor als schrijver. Zijn grote kracht als editor was dat hij bijna onzichtbaar kon zijn. Hij bewaakte de continuďteit, maar verder merkte je erg weinig van zijn inbreng. De enige manier waarop hij zich als editor liet gelden was via zijn column Mark’s Remarks, waarin hij de toestand in de comic wereld onder de loep nam.

Als schrijver werd hij vooral bekend door zijn lange run op Captain America (langer dan Joe Simon en Stan Lee). Hoewel de kwaliteit van de verhalen soms te wensen over liet (bv. Cap Wolf) was duidelijk dat Mark het figuur een warm hart toedroeg. Daarnaast schreef Mark Gruenwald meesterwerkjes als Squadron Supreme, Hawkeye, DP7, Quasar en het Pegasus Project verhaal in Marvel Two In One. Hij werkte naar eigen zeggen liever met de Marvel hoekstenen dan met de meer in het oog springende titels als Generation X of Cable. Het is dan ook wel heel toevallig dat Mark’s dood samenvalt met het overgaan van de hoekstenen van het Marvel universum (Fantastic Four, Captain America, Iron Man en Avengers) naar Image.

Toen het Marvel imperium vorig jaar instortte deed DC Mark Gruenwald direct een aanbieding om voor hen te komen werken. Gruenwald verkoos echter bij Marvel te blijven om ervoor te zorgen dat de Marvel spirit van de jaren ‘70 & ‘80 niet helemaal uit het bedrijf zou verdwijnen.

Voor mij persoonlijk komt het bericht van Gruenwald’s dood hard aan Hoewel hij niet zo’n titaan als Kirby, Siegel, Baily of Swan was, waren sommige van Mark’s comics bij de eerste Engelstalige comics die ik las. De impact van de dood van eens schrijver met wiens verhalen je bent opgegroeid komt toch veel harder aan dan de dood van een grote meester die je niet direct hebt meegemaakt.

Mark Gruenwald werd 40 jaar. Hij zal door mij gemist worden. Mark, rust in vrede. Stuur van boven af en toe nog eens een hemels verhaal.

Home ] Artikelen ] English ] Reviews ] Tekeningen ] De verschenen nummers van de 'Nuff Said ] Links ] Interviews ] Info ] Figuren ]