Once upon a time...

door: Dennis Janssen

We schrijven december 1993. Het vriest en buiten blaast de wind door de straten. In de fitness club van hotel Spaander in Volendam is het echter goed toeven. Twee jonge mannen zitten, na twee uur hard getraind te hebben, bij te komen in de sauna. Ze praten nog steeds na over een vakantie in de Verenigde Staten die ze met twee anderen gehad hebben. Naast de standaard vakantie verhalen van jongens van een jaar of 23 (vrouwen en drank) wordt een groot deel van het gesprek in beslag genomen door de bezoeken die zij hebben gebracht aan de diverse comic uitgeverijen. Daar hebben ze namelijk al een hoop nieuwtjes en roddels gehoord die bij de meeste comic lezers nog niet bekend zijn. ‘Eigenlijk zouden we dat aan onze mede verzamelaars moeten vertellen’ oppert de een. ‘Ja, maar het is vervelend om elke keer weer opnieuw hetzelfde liedje te moeten zingen’ antwoord de ander. ‘We moeten het zo regelen dat we het maar één keer hoeven te vertellen en dat iedereen daarvan kan mee profiteren’.

‘Hmm heb jij er nooit aan gedacht om eens een fanzine te maken?’ vraagt de eerste weer. Daarmee was hun lot bezegeld. Nadat de ouderen broer van één van de twee jonge mannen zich bij het tweetal had gevoegd en plechtig beloofde dat ook hij in voor- en tegenspoed zijn steentje bij zou dragen werd met het belangrijkste onderdeel begonnen: ‘Wat moet de naam van het blad worden?’. Veel alternatieven werden rondgeslingerd, maar ze waren het er al snel over eens dat de naam moest slaan op de comics die voor hen baanbrekend waren geweest en op de man die deze comics gemaakt had: Marvel en Stan Lee. Aangezien excelsior teveel doet denken aan een heel slechte voetbalclub uit Rotterdam werd diezelfde avond nog besloten dat het de tijdloze uitspraak van Stan the Man zou worden die het blad voortaan zou omschrijven: ‘Nuff Said.

Jullie zullen ondertussen wel geraden hebben dat de heren in kwestie de gebroeders Rikkers em ondergetekende waren. Het eerste nummer van ‘Nuff Said was samengesteld uit een release lijst van Marvel met betrekking tot het jaar 1994 en de roddels en nieuwtjes die wij in de VS. hadden opgevangen. In vergelijking met de huidige ‘Nuff Said valt direct de geringe dikte en het grotere lettertype op.

Vanaf het tweede nummer werd de redactie direct versterkt met René van Hasselaar, die, naast een schat aan comic kennis en schrijverstalent ook nog het geniale idee meebracht om eens via internet te gaan zoeken naar comic nieuws. Het internet was toen nog niet zo’n hype en de faciliteiten waren een stuk slechter (soms een uur bellen voordat je toegang tot de ‘host’ kreeg), maar het kon de ‘Nuff Said pioniers niet deren. Door deze aansluiting werd de nieuwsrubriek uitgebreider en meer up to date. Veel zaken waren hierdoor eerder in de ‘Nuff Said te lezen dan in bladen als Hero en Wizard.

De vaste medewerkers staf werd nog eenmaal uitgebreid. Om de ‘Nuff Said van een mooi jasje te voorzien (het oog wil ook wat) werd cover designer Robert Landtman bereid gevonden om vanaf ‘Nuff Said #12 ons fanzine van een full color cover te voorzien. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat Robert voor vele in het oog springend covers heeft gezorgd.

We hebben altijd gepropageerd dat de ‘Nuff Said alleen zou verschijnen indien we iets zinnigs hadden te melden. Gedurende de eerste nummers betekende dit dat er nog wel eens een paar maanden tussen twee nummers konden zitten. Vanaf nummer #11 zijn onze contacten en nieuwsbronnen echter zo ontwikkeld dat bijna elke 6 tot 8 weken er wel een ‘Nuff Said is uitgekomen.

Het idee achter ‘Nuff Said is nooit geweest om meer mensen in comics geïnteresseerd te krijgen. Het is een illusie om te denken dat personen die nog nooit een comic aangeraakt hebben door een kleinschalig medium als de ‘Nuff Said plotseling comic junkies zouden worden. ‘Wat Waren dan de ideeën achter de ‘Nuff Said?’ zal je jezelf misschien afvragen. Enerzijds willen de redacteuren hun kennis en mening met de lezers delen. Hierdoor kunnen personen die reeds een interesse in comics hebben bewust gemaakt worden van het feit dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen Marvel en DC. Vandaar dat wij ook zo blij waren toen Alfred Eichholtz (Alternatieve Al) als lost/vast medewerker zijn steun aan de ‘Nuff Said toezegde. Hierdoor werd het spectrum van de besproken comics en comic meningen binnen de ‘Nuff Said wederom verbreedt. We streven dus niet naar verdieping van het comic lezerspubliek maar naar verbreding ervan. Vandaar ook dat we in den beginne besloten hebben dat de ‘Nuff Said gratis moet zijn. Hierdoor is de drempel voor nieuwe lezers zo laag mogelijk. Tevens is de ‘Nuff Said nooit geldelijk gesponsord. Dit is een bewuste keuze van de redactie geweest, aangezien op deze manier objectiviteit en onafhankelijkheid het best te behouden is. Anderzijds vindt iedereen binnen de redactie het gewoonweg leuk om stukjes te schrijven waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Dat dit varieert van comic besprekingen tot scherpe columns doet er dan niet zo veel meer toe.

Wat waren nu de hoogtepunten uit drie jaar ‘Nuff Said? Eigenlijk zijn dit er teveel om op te noemen. Ik kan uiteraard alleen voor mezelf spreken, maar hier volgen een paar dingen die mij bij zijn gebleven uit 20 ‘Nuff Saids en een beursspecial:

Vooral dit laatste punt is natuurlijk heel belangrijk. Ik kan zonder enig aarzelen zeggen dat zodra ik met tegenzin achter mijn toetsenbord moet kruipen om aan de ‘Nuff Said te werken, ik direct de handdoek in de ring zou gooien. Het plezier in het maken van de ‘Nuff Said is voor mij het belangrijkste. Tot op heden is iedereen die aan de ‘Nuff Said heeft meegewerkt razend enthousiast geweest en ik denk dat dat aan de kwaliteit te zien is. Zodra zou blijken dat de kwaliteit van de ‘Nuff Said minder werd door een gebrek aan inzet en plezier, zou het tijd worden om te stoppen.

Persoonlijk denk ik dat die tijd nog heel ver weg is. Met dit nummer zijn we weer een nieuwe uitdaging aangegaan, waarmee we ons enthousiasme en interesse weer een nieuwe impuls hebben gegeven. Nadat enkel klanten van Wonderland op reguliere wijze ‘Nuff Said konden lezen zijn we nu in meerdere winkels verkrijgbaar. Hopelijk worden we hier net zo goed ontvangen als door het Wonderland publiek.

We zijn ervan overtuigd dat er dingen beter kunnen. Graag horen we van jullie waar we nog aan moeten werken. Artikelen zijn ook zeer welkom. Zoals we al eerder in dit nummer gezegd hebben ‘Nuff Said is een blad voor en door comic liefhebbers! Dat moet zo blijven. Op naar de volgende drie jaar!

Home ] Artikelen ] English ] Reviews ] Tekeningen ] De verschenen nummers van de 'Nuff Said ] Links ] Interviews ] Info ] Figuren ]