Necroscope (x) vijf delige mini serie
uitgegeven door Malibu
Schrijver: Martin Powell
Tekenaar: Dearick Gross
Malibu.gif (7271 bytes)

Reviewer: Frank Rikkers

De mini serie vertelt het verhaal van twee mannen, ieder met een eigen speciale gave, die allebei iets met doden te maken hebben. De hoofdpersoon, Harry Keogh genaamd, is een dromer. Hierdoor is hij een buitenbeentje in de klas. Hij is een matige leerling maar nadat hij een keer zijn wiskunde op het kerkhof heeft gemaakt, bij het graf van een wiskundeleraar, heeft hij er totaal geen moeite meer mee. Hij blijkt een zogenaamde Necroscope te zijn, iemand die met de doden kan praten. Het mooie van zijn gave is echter dat de doden ook antwoord geven. Ze reageren omdat hij een mooie persoonlijkheid heeft. Het geeft ze voldoening om hem te helpen. Nadat hij erachter gekomen is dat hij de gave heeft, gaat hij op onderzoek uit, om erachter te komen wie zijn moeder heeft vermoord. Hoe hij dit weet? Zijn moeder heeft het hem zelf verteld!

Zijn tegenstander is een necromancer, iemand die de doden kan bevelen. Zijn naam is Boris Dragosani. De eerste keer dat je hem in de comic tegenkomt, is hij net bezig om een lijk te ontleden en gedeeltelijk te verorberen. Hij doet dit om van de dode iets te weten te komen. Dragosani kan namelijk de doden dwingen om hem te helpen. Ze vinden dit ook niet fijn, maar door hun lichamen te martelen lijden ze zo erg dat ze niets anders kunnen doen dan hem hun geheimen vertellen. Deze gave heeft echter wel een nadeel, hij kan alleen dingen te weten komen van de doden die nog een lichaam hebben.

Dragosani werkt voor de ESP divisie van de Sovjet Unie. Tijdens een opdracht in Engeland, komt hij voor het eerst in contact met Keogh, die op dat moment overweegt om lid te worden van de Engelse ESP divisie. Gedurende het verhaal wordt Dragosani steeds gewelddadiger en onmenselijker, dit wordt veroorzaakt door een door de invloed van een van de Wamphyri (vampiers). Deze vampier is al honderden jaren begraven, maar leeft nog steeds en probeert de naar extra krachten hunkerende Dragosani over te halen hem te bevrijden. Zijn fixatie op macht brengt Dragosani opnieuw in contact met Keogh. Hoe deze confrontatie afloopt laat ik in het midden. Het enige dat ik nog kwijt wil is dat het totaal anders loopt dan je op het eerste gezicht zou denken.

Alhoewel ik horror verhalen graag mag lezen, laat ik de horror comics meestal aan mijn broer over. De tekeningen zijn meestal niet van een zodanige aard dat ik er zoveel geld voor over heb. Necroscope was echter een uitzondering. Twee jaar voordat de geschilderde comic rage begon met Marvels, trok deze comic mijn aandacht door een geweldig mooie cover van een schedel. De inhoud was echter minstens zo goed getekend. Allerlei bovennatuurlijke gaven komen aan de orde zonder in clichés te vervallen, zoals bijvoorbeeld zoveel vampier verhalen dat jammer genoeg doen. Behalve dat het een heel goed verhaal is met prachtige ART, wordt tussen de bedrijven door ook de ontstaansgeschiedenis van de vampiers uit de doeken gedaan. Wat mij betreft krijgt deze mini serie een dikke negen. Zoek, vind en lees ze. Veel plezier.

Home ] Artikelen ] English ] Reviews ] Tekeningen ] De verschenen nummers van de 'Nuff Said ] Links ] Interviews ] Info ] Figuren ]