Optic Nerve
Uitgegeven door Drawn & Quarterly
Schrijver: Adrian Tomine
Tekenaar: Adrian Tomine
Inkter:Adian Tomine
Drawn.gif (5597 bytes)

Reviewer: Alfred Eichholtz

'Optic Nerve' van Adrian Tomine is één van de meest lovend ontvangen nieuwe comics, en begon als een mini comic, waarvan zeven nummers zijn verschenen, door Tomine zelf uitgegeven. Hierna werd de comic opgepikt door de uitgever Drawn & Quarterly. Daar zijn nu drie nummers verschenen.

Tomine's korte verhalen zijn, na de voor een deel wat autobiografische verhalen in de mini comics, nu vooral korte observaties en flitsen van het vaak eenzame en teruggetrokken leven van zijn personages. De wat melancholieke en herkenbare verhalen over het liefdesleven, werkomstandigheden en andere alledaagse frustaties van de (soms terugkerende) hoofdfiguren hebben vaak een verontrustende ondertoon en een verrassend einde. Sommige mensen vinden Tomine's werk depressief, maar ik vind het meer levensecht en al word je er niet echt vrolijk van, er zit toch wel wrange humor in en geeft het zeker stof tot nadenken.

'Optic Nerve' verschijnt twee maal in het jaar bij Drawn & Quarterly ($2.95). Ook is er een bundel met de zeven mini comics voor $9.95.

Home ] Artikelen ] English ] Reviews ] Tekeningen ] De verschenen nummers van de 'Nuff Said ] Links ] Interviews ] Info ] Figuren ]