Silver Surfer v3 #1, 1987
uitgegeven door Marvel Comics
Schrijver: Steve Englehart
Tekenaar: Marshall Rogers
Marvel.gif (1731 bytes)

Reviewer: Simon Rikkers

Voordat ik met het verhaal begin even een kleine stukje geschiedenis over de Silver Surfer.

Iedereen heeft wel een gehoord van de Silver Surfer (in het Nederlands voorheen vertaald als Zilveren Zwerver). Deze nobele superheld loopt al een aardig tijdje mee in het Marvel Universum (vanaf Fantastic Four #48). Hij was de bode van Galactus, één van de grotere machten in het universum. Galactus is een wezen dat levende materie omzet in energie en deze energie heeft hij nodig om te leven. Omdat hij nogal veel energie nodig heeft zet hij hele planeten om in energie. Dat er bij dit proces enige miljarden om het leven komen maakt hem niets uit. Levende wezens zijn voor hem ongeveer hetzelfde als mieren voor ons. Norrin Radd is de Silver Surfer geworden door zichzelf als bode aan Galactus aan te bieden en zo werelden voor hem te zoeken. Hiermee heeft zijn eigen planeet van de ondergang gered. Galactus gebruikte de Silver Surfer om geschikte werelden voor hem uit te zoeken. In Fantastic Four #48 komt Surfie op de aarde terecht. Hij komt hier in aanraking met de aardelingen en deze weten hem te overtuigen dat ze meer zijn dan mieren en zo keert hij zich tegen Galactus. Deze bestraft het verraad van de Silver Surfer met het creëren van een ring rond de aarde zodat hij deze nooit mee zou kunnen verlaten.

Het verhaal begint als hij wederom probeert de ring rond de aarde te doorbreken. En net als altijd moet hij ook deze poging met een teleurstelling afsluiten. Door de enorme energie ontlading welke door deze poging vrijkomt ontstaat er een gat in de ozonlaag. Deze ontlading ging de Fantastic Four onderzoeken en kwamen zodoende onze held tegen. Reed Richards legt hem hierbij meteen even uit dat het niet gezond in voor de aardbewoners als er gat in de ozonlaag ontstaat (Dit speelde zich zeker af in de tijd dat groen in opmars kwam en het gesprek van de dag werd). Dit gesprek wordt onvriendelijk verstoord als ‘The Champion’ één van de oudere van het universum de Surfer wil vermoorden. Na een gevecht dat door onze glimmende vriend word gewonnen legt 'The Champion' uit dat hij wilde voorkomen dat Surfie zich zou bemoeien met een plannetje dat de Skrulls uitgedacht hadden. Hij laat hier echter wel vallen dat het mogelijk is om de energie barrière van Galactus te doorbreken. Hij vertelt echter niet hoe dat dan moet gebeuren. Vervolgens bespreken ze alle manieren (dit is dus een geschiedenis) die hij heeft geprobeerd. Niets bleek echter een goede manier te zijn totdat Ben op het idee komt om de aarde eens zonder surfbord te verlaten. Deze oplossing wimpelt Ben zelf direct weer weg omdat het te simpel zou zijn, maar Reed en de Surfer zijn er enthousiast over en gaan het direct proberen. Zoals je al zult vermoeden blijkt deze manier wel te werken en de Surfer is vrij om weer door het heelal te vliegen. Van 'The Champion' hebben ze te horen gekregen dat Nova de huidige herout van Galactus gevangen is genomen door de Skrulls. De Skrulls hadden hun sterkte punt, het kunnen aannemen van elke vorm, verloren. Om zich toch te kunnen beschermen hadden ze Nova gevangen genomen om vervolgens Galactus te dwingen werelden te verorberen die hen zouden uitkiezen. Norrin Radd wil naar Galactus vliegen en hem vragen, in ruil voor de bevrijding van Nova, om de barrière voorgoed te verwijderen. Bij Galactus aangekomen wil deze hem direct van kant maken maar de Surfer weet hem over te halen om even te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Galactus vindt het aanbod redelijk en gaat hiermee akkoord. Als Nova echter om het leven zou komen, belooft hij dat dan heel snel ook het leven van de Surfer beëindigd zal zijn. En met deze waarschuwing in het achterhoofd gaat de Surfer op pad. Hij weet Nova te bevrijden en na een korte woordenwisseling verwijderd Galactus voorgoed de barrière welke hem zolang vast heeft gehouden. En met een uitroep van blijdschap sluit hij het eerste deel van de nog steeds lopende serie af.

Home ] Artikelen ] English ] Reviews ] Tekeningen ] De verschenen nummers van de 'Nuff Said ] Links ] Interviews ] Info ] Figuren ]